Hukuki Çekinceler

Hukuki Çekinceler

Burada sunulan rapor, SPK ve BDDK tarafından lisanslı değerleme uzmanlarınca hazırlanmış resmi bir Gayrimenkul Değerleme Raporu değildir.

Görüntüleyeceğiniz konut değeri tahmini, giriş sayfasında cevapladığınız sorulara göre oluşturulacaktır. Bu online analiz fiyatı bugünkü piyasa koşullarında geçerli olup, zamanla (3-6-9-12 Ay) güncellenmeye (artmaya ve azalmaya) açıktır. Bu e-analiz tespitinde spekülatif, manipülatif ve doğru olmayan verileri girmeniz yanlış ve doğru olmayan e-analiz konut değeri tahminlerine yol açar. Rapor tek ailenin yaşadığı konutlar baz alınarak hazırlanmıştır. Konut, e-değerleme raporlarının içerdiği bilgiler, geçmiş dönemdeki veriler kullanılarak oluşturulan istatistiksel bir modelden (www.probomodel.com) ve bilgisayarlı veritabanı kayıtlarından üretilmiştir. Bu veriler, doğası gereği, belediye, Maliye gibi kamu kurumlarınca halka açıklanan taşınmaz kayıtları ve elektronik ortamdaki bölgesel veri mevcudiyeti nedenleriyle sınırlı olabilir. Rapor hazırlanma tarihindeki mevcut verilerden yola çıkılarak hazırlanan bu raporda gösterilen bilgiler ve üretilen değerlemelerin doğruluğu garanti edilemez. Bu rapordaki verileri, ticari ve yatırım amaçlı konut fiyatlamalarınızda veya stratejik danışmanlık kapsamında kullanmak ve referans almak tamamen kendi kişisel tercihinizdir. Bu fiyat / değer üzerinden elde edebileceğiniz olası finansal kazanç veya kayıplarınızdan hiçbir hal ve koşul altında PROBO Teknoloji Yönetim ve Danışmanlık sorumlu / mesul tutulamaz. Tüm telif hakları PROBO Teknoloji Yönetim ve Danışmanlık Şirketine aittir.

Raporlarda, sağlanan her türlü içerik, kısmi olarak veya referans gösterilse dahi, raporu alan kişi veya kurum haricinde, hiçbir şekilde kullanılamaz, alıntı yapılamaz.

Raporlarda, sunulan her tür içerik, 3. Partilerden sağlanan ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler her hangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Raporlardaki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve bire bir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple raporlardaki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen veriler birbiriyle çelişik ya da tutarsız olabilir ve bu doğaldır. Bu tür durumlar EVRAPORU veya PROBO Teknoloji, Yönetim ve Danışmanlık’ı bağlamaz ve EVRAPORU veya PROBO Teknoloji, Yönetim ve Danışmanlık hiç bir sorumluluk üstlenmez.

5651 sayılı Kanun kapsamında, EVRAPORU’nun hukuki ve cezai sorumluluğu, yasada ve ilgili yönetmeliklerde yer alan şekliyle sınırlı olup, diğer tüm içerikle ilgili bütün sorumluluklar içeriğin alındığı 3. Partilere ve içerik üreten Kullanıcıya aittir.

Kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı sayıda olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) link verilen veya reklam yönlendirmesi ile gidilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden EVRAPORUnun, EVRAPORU çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur.

EVRAPORU üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zararlardan EVRAPORU sorumlu değildir.

EVRAPORU, yasal olarak PROBO Teknoloji, Yönetim ve Danışmanlık’a ait tescilli bir markadır. EvRaporu.com’un ticari görünümü veya internet sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.