Tanıtım

EvRaporu.com, İstanbul ilindeki konutlara yönelik güncel olarak bir otomatik değerleme modeli kullanarak “online konut raporu” oluşturan Türkiye’deki ilk ve tek sitedir.

EvRaporu.com, söz konusu online konut raporlarını “PROBO otomatik değerleme modeli” (www.proboavm.com) ni kullanarak hazırlamaktadır.

PROBO otomatik değerleme modeli, bir gayrimenkul için piyasa değeri tahminini oluşturmak üzere; büyük miktardaki gayrimenkul verilerini, bir istatistik modeli kullanarak mülkün değerini hesaplayan Türkiye’nin gerçek anlamda ki ilk ve tek yeni nesil değerleme modelidir. Otomatik değerleme modelleri ve PROBO hakkında daha fazla bilgi için www.proboavm.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EvRaporu.com sitesinden satın alabileceğiniz 2 tip rapor formatı mevcuttur. Bunlar;

Detay Rapor

    Detay Raporumuz 7 Bölüm ve asgari 2 sayfa ile eklerden oluşmakta olup, raporda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
  1. Adres ve Harita : Bu bölümde, rapor istenen konutun adresi, haritası ve Yandex Panorama uygulaması kullanılarak hazırlanan, kullanıcının haritadan seçtiği sokak/ev görüntüsü resmi yer almaktadır.
  2. Rapor Sipariş Detayları : Bu bölümde raporu sipariş eden kişi, kurum, rapor tarihi ve saati ile rapor numaraları yer almaktadır. Her bir rapor numarası sadece o rapora özeldir ve daha sonra istendiği zaman sistemden görüntülenebilir.
  3. PROBO Otomatik Değerleme Modeli Tarafından Üretilen Sonuçlar : Bu bölümde, raporu istenen yerde ve özelliklerdeki bir konut için, PROBO Otomatik Değerleme Modeli tarafından, elle hiçbir müdahele olmadan, bilgisayarda on-line olarak anında üretilmiş bir piyasa değeri ile düşük ve yüksek olarak alt ve üst sınırları belirtilmiş bir değer aralığı vardır.
  4. Gayrimenkuller, likit olmayan varlıklardır, ve, bir değer aralığı içerisinde farklı değerlemecilerin yapmış olduğu her bir değerleme. Değer aralığı konutun durumu, teklik, bina içindeki konumu, konut stoğu ve satış hızının zaman içerisinde değişmesi gibi nedenlere dayanmaktadır. Bu yüzden, altın, döviz, hisse senedi gibi fiyatları piyasada belirlenen misli nitelikteki varlıkların aksine, her konutun kendine özgü özellikleri olduğundan belirtilen değer genellikle tek bir rakam değil, bir değer aralığı olarak yorumlanmaktadır. Raporumuzda belirtilen değer aralığı ise, model tarafından istatistiki olarak üretilen varyanstan yola çıkarak, o mahallede konutların homojen bir yapıda olup olmamasına bağlı olarak değişen bir değer aralığını belirtmektedir. Ayrıca, raporumuzun bu bölümünde, yine PROBO Otomatik Değerleme Modeli tarafından istatistiki olarak üretilmiş 0 ile 100 arasında değişen bir “Değerleme Skoru” da bulunmaktadır. Bu skor, yapılan değerlemenin ne kadar güvenilir olduğu konusunda bir fikir vermektedir. Ortalama değerleme skorunun 70 olduğu gözönüne alınarak yorumlanmalıdır.
  5. Değerlenen Konutun Özellikleri : Bu bölümünde, rapora konu konutun özellikleri yer almaktadır.
  6. Mahalle Uyarıları : Bu bölümde, bölge için sel, deprem, heyelan, yangın, hava kirlilik seviyesi gibi risklere ilişkin kayıtlar yer almaktadır.
  7. PiyasaTrendleri : Bu bölümde, son bir yılda, üçer aylık dönemler itibarıyla mahalle, ilçe, il ve ülke bazında konut fiyatlarının mukayeseli grafiği ve istatistiksel hesaplamalara göre mahalle, ilçe, il ve ülke için konut fiyat trendi yorumu yer almaktadır.
  8. Emsaller : Bu bölümde ise değişik ilan sitelerinden elde edilen, bölgedeki rapor konusu konuta benzer nitelikteki konutların m2, fiyat, m2 fiyatı, rapordaki m2 değerleme fiyatına göre % olarak farkları ve ilanların linklerinden oluşan bir liste verilmektedir. Ayrıca, rapor eki olarak, bu ilanların ilk sayfaları da pdf formatında gösterilmektedir.